Vi tackar för oss och önskar alla Gistholmare ett

Gott slut

och

Ett Gott Nytt År

 

Byggnads kommer driva verksamheten på Gistholmen i egen regi så vi passar på att tacka alla härliga gäster och Gistholmsvänner för de år vi fick tillsammans.

Hoppas vi kan ses bland Gistholmens vikar och klippor  framöver

Kerstin & Ulla-Britt